Home

Welkom!
Dit platform helpt uw organisatie om slimmer om te gaan met grondstoffen of producten. Met een snel toenemend aantal consumenten in de wereld neemt de druk op materialen toe. Het is daarom voor uw organisatie belangrijk om aanpassingen te maken en daarvoor is kennis nodig. Die wordt bij universiteiten ontwikkeld. En die kennis kan snel uw organisatie helpen. Op deze site ziet u hoe uw organisatie die kennis kan opdoen. Het kennisplatform is actief vanuit de TU Delft en werkt met andere universiteiten en hogescholen samen.

Één project waarmee bedrijven worden geholpen slimmer om te gaan met grondstoffen is Upcycle Your Waste van het Interreg 2 Seas programma.

Logo_Upcycle Your Waste (1)