Home

Welkom!
Dit platform helpt uw organisatie om slimmer om te gaan met grondstoffen of producten. Met een snel toenemend aantal consumenten in de wereld neemt de druk op materialen toe. Het is daarom voor uw organisatie belangrijk om uw processen aan te passen. Die noodzakelijke aanpassingen kunnen verstrekkend zijn.

Noodzakelijke aanpassingen kunnen bijvoorbeeld het sluiten van materiaalkringlopen zijn, of nieuwe verdienmodellen voor uw bedrijf. Circulaire economie en deeleconomie en het verlengen van de levensduur van producten speelt hierbij een grote rol. Mijnbouw kan hierbij niet worden uitgesloten.

Om die noodzakelijke aanpassingen inis veel kennis nodig. Die wordt bij universiteiten ontwikkeld. Veel kennis is al aanwezig. En die kennis kan snel uw organisatie helpen. Op deze site ziet u hoe uw organisatie die kennis kan opdoen.