Grondstoffenbeheer

Wat is duurzaam grondstoffenbeheer?
Een definitie: Duurzaam grondstoffenbeheer is het beheersen van de grondstoffen door de keten zodat de door de markt gevraagde toegevoegde waarde van de keten van heden ook op korte en lange termijn geleverd wordt zonder het vermogen van nu en toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Waarom is dit belangrijk voor een bedrijf?
De aanvoer van materialen en halfproducten zijn wat betreft verkrijgbaarheid en prijs erg belangrijk voor de winstgevendheid van een bedrijf. Lange tijd was dit over het algemeen geen probleem. De laatste jaren laten storingen in de aanvoerketen zien dat die niet meer vanzelfsprekend is. Er worden steeds meer grondstoffen door de EU als kritisch aangemerkt (CRM’s: Critical Raw Materials). Grondstofweerbaarheid (“resource resilience”) wordt ook door de EU als steeds belangrijker gezien voor de Europese economie. Ook materialen en producten die het bedrijf verlaten als afval is belangrijk; voorkomen van verspilling. Ook moet de milieudruk van materiaalgebruik niet worden vergeten.

Wat kan een bedrijf doen? Er zijn veel mogelijkheden: materialen en (half-)producten terughalen voor hergebruik, meer doen met minder producten door nieuwe business modellen, verhogen van de levensduur, en vervanging door andere materialen en producten; om maar een paar te noemen. Dit vertaalt zich op de werkvloer bijvoorbeeld in afvalmanagement, remanufacturing, tracing van producten en toepassing van biobased materialen.

Waarom is dit belangrijk voor universiteiten en hogescholen

Grondstofbeheer wordt een steeds belangrijker thema omdat het een belangrijke voorwaarde is voor de economie en leefomgeving. Grondstoffenbeheer raakt vele disciplines, zoals bedrijfskunde, ontwerpen, productietechnieken, chemie, en bestuurskunde. Onderwijs zal bij vele disciplines op dit punt worden uitgebreid. Onderzoeksprogramma’s raken steeds meer het punt van grondstofbeheer.

Wat kan een universiteit of hogeschool doen? Voor het onderwijs is het uitwisselen van nieuwe ideeën voor lessen en lesmateriaal belangrijk. Voor onderzoek is samenwerking vanuit verschillende disciplines onontbeerlijk.

Kijk ook eens naar de linkedin discussiegroep.