Grondstoffenbeheer

Wat is duurzaam grondstoffenbeheer?

Duurzaam grondstoffenbeheer is het beheersen van de grondstoffen door de keten zodat de door de markt gevraagde toegevoegde waarde van de keten van heden ook op korte en lange termijn geleverd wordt zonder het vermogen van nu en toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Maar betekent dit concreet voor een bedrijf en wat kan hierin gebeuren?
Grondstoffenbeheer kan bestaan uit het terughalen van de grondstoffen of door andere grondstoffen te kiezen die minder kritisch voor de bedrijfsvoering zijn. Enkele voorbeelden zijn:
  • Slimmere inzameling van meer reststoffen
  • Intelligente sorteertechnieken
  • Effectievere recyclingtechnieken: geen downcycling
  • Onwerpen met rekening voor een volgend gebruik.(D4NU: “Design for Next Use”)
  • Vervangen van kritische materialen door andere materialen (substitutie)
  • Overbodig maken van kritische materialen door een heel ander productontwerp.
  • Andere verdienmodellen
  • Deeleconomie
  • Refurbishment en remanufacturing

Kijk ook eens naar de linkedin discussiegroep.

 

Grondstoffenrotonde

Grondstoffenbeheer houdt  onder andere in dat meer producten worden gerecycled. Nederland is in de EU een van de koplopers op het gebied van recycling. Meer producten bestaan uit gerecyclede materialen die een tweede of meer rondes meegaan. Men zou kunnen zeggen dat die materialen een grondstoffenrotonde opgaan en als ze overbodig worden er weer afgaan om opnieuw geschikt te maken voor ander producten. Nederland zou met haar ervaring en kennis van recycling zo’n grondstoffenrotonde voor verschillende materialen kunnen opzetten.