Platform

Het platform helpt met academische kennis uw organisatie met duurzaam grondstoffenbeheer. Dit betekent loslaten van stellingen, bewezen posities en belangen en bereidheid om echt bij te dragen.

 

Kennis

Dit platform maakt multidisciplinaire kennis vrij die bij verschillende universiteiten en kennisinstellingen aanwezig is. Die kennis wordt actief opgepakt en behandeld. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden. Het kennisplatform pakt vraagstukken projectmatig aan. U kunt denken aan onderwerpen als nieuwe recycling technieken, best practices voor afvalmanagement, materiaalkundige onderzoeken, manieren om bij het ontwerpen rekening te houden met de ‘end of life’ fase, de grondstoffenrotonde, deeleconomie, circulaire economie en nieuwe verdienmodellen.

 

Samenwerking

Grondstoffenbeheer is een complexe zaak. Dit gaat veel bedrijven in de materiaalketen aan. Het kennisplatform zet een industrieel netwerk op, gericht op samenwerking tussen bedrijven. Verschillende expertises binnen universiteiten en kennisgroepen werken samen in het kennisplatform, om zo het grondstoffenbeheer multidisciplinair aan te pakken. De overheid is bij deze aanpak een belangrijke gesprekspartner.

 

Aanpak

Het kennisplatform werkt samen met overheid en bedrijven op een breed vlak. Activiteiten worden daarbij projectmatig aangepakt. Heeft uw organisatie vragen over duurzaam grondstoffenbeheer? Het kennisplatform beschikt over veel wetenschappelijke kennis en een netwerk van ervaren wetenschappers om u daar mee te helpen.