Welkom

Welkom

Efficiënt, slim en duurzaam omgaan met grondstoffen is het antwoord op knellende materiaalvraagstukken die al in verschillende industrieën aanwezig is. Hiervoor is veel kennis nodig van verschillende onderdelen uit de grondstofketen.

Met haar activiteiten helpt het kennisplatform bedrijven en politiek bij de interessante kansen en uitdagingen die duurzaam grondstoffenbeheer geeft!

Het platform volgt actief de nieuwste ontwikkelingen, trends en innovaties. Een aantal voorbeelden van interessante trends zijn: nieuwe recycling technieken, best practices voor afvalmanagement, materiaalkundige onderzoeken, manieren om bij het ontwerpen rekening te houden met de ‘end of life’ fase, de grondstoffenrotonde. Grondstofbeheer heeft ook (geo)politieke raakvlakken, omdat sommige schaarse materialen van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van Nederland en Europa. .

Het kennisplatform levert een bijdrage aan het realiseren van duurzaam grondstoffenbeheer. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden. Het kennisplatform pakt vraagstukken projectmatig aan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*